Solucions innovadores, casos d'èxit i últimes tendències

Segona edició de la formació sobre distribució d'última milla

La distribució de l'última milla és un dels principals problemes de les ciutats. Amb aquest curs obtindrà els coneixements i les eines necessàries per a millorar la logística d'última milla a les ciutats.

DATES
13, 22, 27 i 29
DE NOVEMBRE
DE 2023
DURACIÓ
21 HORES
Un sector en constant creixement

En els últims anys s’ha produït un augment molt important de la circulació de vehicles de mercaderies a les ciutats, especialment a conseqüència del creixement del comerç electrònic amb la pandèmia. I la previsió és que aquest creixement continuï en els pròxims anys, ja que es tracta d’un dels problemes més importants de les ciutats.

El curs ofereix una visió global de la problemàtica de la distribució de l’última milla i les solucions que existeixen actualment, amb la participació de les parts interessades més rellevants. I amb un enfocament molt pragmàtic, orientat a la implementació pràctica.

OBJECTIUS DEL CURS

L’objectiu d’aquest curs és exposar els principals problemes actuals de la logística urbana, especialment el repartiment de l’última milla, les possibles solucions i les barreres i requisits per a la implantació d’aquestes solucions. El curs inclourà una part pràctica en la qual es presentaran casos reals d’implantació de solucions amb èxit.

S'ANALITZARAN

-Pràctiques actuals de la logística urbana

-Possibles mesures per a racionalitzar-la (fent-la més sostenible)

-Casos d'implantació amb èxit

ES DISCUTIRAN

-Regulació
-Solucions tecnològiques
-Lliçons apreses de les mesures actuals dutes a terme per les ciutats per a millorar-la
-Barreres d'implementació
-Recomanacions

SOLUCIONS COM

- (Micro) centres de consolidació
-Regulació
-Bicicletes de càrrega
-Taquilles
-Gestió de la càrrega/descarrega
-Entre altres

DESPRÉS D'AQUEST CURS SERÀ CAPAÇ

Millorar la rendibilitat i la sostenibilitat a partir d'una visió global del problema *DUM.

Dissenyar i implementar plans corporatius o municipals per a *DUM basats en l'estat de l'art de solucions, barreres i requisits.

Anticipar, Detectar i eliminar els problemes financers, ambientals, socials, diguem que tipus de problemes que causen la *DUM

TENS ALGUN DUBTE?

Contacta’ns a través d’aquest formulari per a qualsevol tipus de dubte sobre el curs de Distribució d’Última Milla.

Per a qui és aquest curs?

Aquest curs està dirigit a professionals especialitzats en el transport urbà de mercaderies, concretament en l’última milla.

Administració pública encarregada de la distribució urbana de mercaderies (personal tècnic, responsables polítics i decisors)

Empreses tecnològiques que vulguin tenir un coneixement més profund d'aquest sector

Operadors logístics (personal tècnic)

Empreses de consultoria

ESTRUCTURA DEL CURS
mòdul 1
13 de novembre (sessió 1 i 2, 9:00h-14:00h) i 22 de novembre (sessió 3 i 4, 8:30h-14:30h)
sessió 1
Pràctiques actuals de la DUM a les ciutats (Sergi saurí, cenit)

⦁ Principals problemes de la DUM
⦁ Principals instruments que existeixen per a millorar la DUM
⦁ Quines dades hi ha disponibles?
⦁ Quines són les principals parts interessades

sessió 2
Ruta d'implementació (Ponents: empresa/administració)

⦁ Com aplicar les solucions de la sessió anterior.
⦁ Obstacles, participació dels stakeholders, factors clau de l’èxit, etc.

sessió 3
Com organitza la distribució urbana de mercaderies un operador logístic? Les necessitats del sector privat (Empresa logística)

⦁ Cadena logística d’última milla, donis del punt de vista d’una empresa
⦁ Principals requisits per a millorar l’eficiència en la DUM

sessió 4
Exemples de les companyies

⦁ Kanguro (Iván Lorca), y Geever (Luís Framis)

mòdul 2
Mesures per millorar la DUM 27 de novembre (9:00h-14:00h)
sessió 1
Mesures per a millorar la DUM (Sergi Saurí, cenit)

⦁ Reglamentació
⦁ Bicicletes de càrrega
⦁ Microcentre de consolidació
⦁ Gestió de càrrega i descarrega
⦁ Solucions tecnològiques
⦁ Entre altres

sessió 2
Casos d'estudi de les ciutats (paco gasparín, cenit)

⦁ Exemples de casos pilots de projectes europeus

sessió 3
Casos d'estudi

⦁ Área Metropolitana de Barcelona

⦁ Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat

mòdul 3
Workshop 29 de novembre (8:45h-14:00h)
sessió 1
Proposar un exemple i tractar de trobar una solució (Moderador)

⦁ Cas real
⦁ Posar en pràctica els coneixements adquirits
⦁ Obtenir possibles solucions i com aplicar-les

metodologia

Amb la finalitat de crear una experiència d'aprenentatge integrat, aquesta formació utilitza una combinació d'enfocaments teòrics i pràctics. Aquests inclouen:

Conferències per a introduir conceptes claus i/o contextualitzar. Conferències per a introduir conceptes claus i/o contextualitzar.

Casos d'estudi per oradors convidats d'importants organitzacions i institucions públiques que brinden perspectives corporatives i municipals.

Workshop per a posar en pràctica tot l'après durant la formació.

ORGANITZADORS DEL CURS

La visió general i solucions per a la distribució d’última milla ha estat dissenyada i planificada per dos socis el CENIT i EIT Urban Mobility, que compten amb una llarga experiència en el sector del transport de mercaderies i la mobilitat, i en la impartició de formació a mesura per als professionals del sector de la mobilitat, així com per a aquells que manquen d’aquesta experiència i estan disposats a ampliar els seus coneixements en àrees específiques del transport. Els organitzadors posseeixen els coneixements, l’experiència i les eines necessàries, i dominen metodologies específiques a mesura per a impartir una formació d’alt nivell que permeti obtenir els màxims resultats possibles.

El Centre d’Innovació en Transport (ZENIT) és un grup de recerca del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE). CENIT va ser creat en 2001 com un consorci públic entre el Govern de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) i la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) per a centralitzar l’experiència en la innovació del transport. CENIT es va convertir en membre de CIMNE en 2017.
El CENIT s’ha consolidat a nivell local i nacional per a promoure la recerca sobre el transport i la logística i un grup de reflexió sobre les qüestions de mobilitat que influeixen actualment en la nostra societat.

L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) és un organisme independent de la Unió Europea creat el 2008 per oferir innovació a tota Europa. L’EIT reuneix organitzacions empresarials, educatives i de recerca líders per formar col·laboracions transfrontereres dinàmiques. Aquestes s’anomenen Comunitats de Coneixement i Innovació (KIC) i cadascuna es dedica a trobar solucions a un repte global específic. L’EIT Urban Mobility és una de les KIC de l’EIT, que treballa per fomentar canvis positius en la manera de moure’s per les ciutats per tal de fer-les llocs més habitables. crear espais urbans habitables. Les comunitats d’innovació de l’EIT desenvolupen productes i serveis innovadors, inicien noves empreses i formen una nova generació d’emprenedors. Junts, EIT capacita els innovadors i els emprenedors d’arreu d’Europa per convertir les seves millors idees en productes, serveis, llocs de treball i creixement.

PONENTES

¿QUIÉNES SON NUESTROS EXPERTOS FORMADORES?

SERGI SAURÍ

Director CENIT

PACO GASPARÍN

Investigador en Movilidad Urbana y Transporte de Mercancías (CENIT)

JUAN SANDÉS

Chief Operating Officer (GLS Spain)

IVÁN LORCA

Business Manager & CO-Founder (Kanguro)

OPINIONS DE LA PRIMERA EDICIÓ

TESTIMONS

Excel·lent programa que cobreix les expectatives. Ha tocat tots els punts de la DUM amb criteris experts de cada sector que han ajudat a tenir una visió més detallada.
Curs molt complet, amb participació d'operadors del sector, podent entendre amb més detall la situació actual.
Aquest curs ha estat molt útil. Totalment recomanable per a tots els professionals del sector que vulguin millorar la visió sobre la distribució urbana de mercaderies.
realitzat per:
menú
CONTACTE:

francesc.gasparin@upc.edu

TENS ALGUN DUBTE?

© 2023 Cenit Education. Tots els drets reservats.

Fet per Linktel Services de Marketing Online